آخرین اخبار

رشد روزافزون زنان سرپرست خانوار واقعيت تلخ و نگران كننده جامعه ماست.

رشد روزافزون زنان سرپرست خانوار واقعيت تلخ و نگران كننده جامعه ماست.

۱۹ مهر ۱۳۹۹

رشد روزافزون زنان سرپرست خانوار واقعيت تلخ و نگران كننده جامعه ماست. علل و عوامل اجتماعي و اقتصادي فراواني باعث رشد فزاينده زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست شده است كه بايد در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها...

ايجاد فضاي گرم و با نشاط در خانواده مستلزم تقويت فرهنگ گفتگو است.

ايجاد فضاي گرم و با نشاط در خانواده مستلزم تقويت فرهنگ گفتگو است.

۱۴ مهر ۱۳۹۹

ايجاد فضاي گرم و با نشاط در خانواده مستلزم تقويت فرهنگ گفتگو است. ناهيد پرويز پور مدير كل اموزر زنان و خانواده استانداري در جلسه بررسي روند اجراي طرح ملي گفتگوي خانواده كه با حضور انجمن جامعه شناسي شاخه لرستان...

گزارش تصويري جلسه هيات انديشه ورز  "بررسي رابطه زنان و كشاورزي " با حضور مجازي آيت اله مبلغي نماينده محترم استان در مجلس خبرگان رهبري و سركار خانم بني هاشم مشاور وزير جهاد كشاورزي در امور زنان و خانواده

گزارش تصويري جلسه هيات انديشه ورز "بررسي رابطه زنان و كشاورزي " با حضور مجازي آيت اله مبلغي نماينده محترم استان در مجلس خبرگان رهبري و سركار خانم بني هاشم مشاور وزير جهاد كشاورزي در امور زنان و خانواده

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

گزارش تصويري جلسه هيات انديشه ورز "بررسي رابطه زنان و كشاورزي " با حضور مجازي آيت اله مبلغي نماينده محترم استان در مجلس خبرگان رهبري و سركار خانم بني هاشم مشاور وزير جهاد كشاورزي در امور زنان و خانواده ناهيد...

مطالب پربازدید